Persoonlijk leiderschap - open programma voor vrouwen

Wat waren de momenten in je leven waar je het meest trots op bent? Als vrouw, als moeder, als partner, als dochter, als persoon in het actieve leven? Wat waardeer je aan jezelf? Van wie kwam het compliment dat je het meest raakte? Op wiens schouders heb jij mogen staan? Wie was die persoon en welk positief beeld riep hij/zij bij je op? Wat betekende deze persoon en zijn positieve houding voor jouw ontwikkeling?

Reflecteren over deze vragen, het delen van goede verhalen hierover met anderen is op zich reeds een proces dat zelfvertrouwen stimuleert en je laat beseffen hoe en waar je eigen levenswijsheid vandaan komt.

Deze vragen, de kunst van het verhalen vertellen, jezelf en anderen in verwondering brengen, op basis van het goede in het verleden durven dromen over wat beter kan, behoren tot de methode van waarderend onderzoek (appreciative inquiry). Een methode die de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld werd aan een Amerikaanse universiteit en die ondertussen over heel de wereld wordt toegepast om leiderschap te ontwikkelen in profit en non-profit organisaties.

Andere principes van deze methode

  • “We leren van fouten doch ontwikkelen vanuit onze successen”. Als mens is ontwikkelen belangrijker dan te leren.
  • Wie het heden wil veranderen dient eerst de toekomst te veranderen: Als mens kunnen we verbeelden wat nog niet bestaat en hebben we de vrijheid om onze dromen tot werkelijkheid te maken. Het besef dat niet alles vastligt en dat we een vrije wil hebben maakt ons verantwoordelijk voor eigen en andermans geluk
  • Onbekend maakt onbemind, onbemind maakt ongekend. Om iemand echt te begrijpen moeten we niet objectief en afstandelijk waarnemen. (in relaties zijn we geen afstandelijke wetenschappers)Iemand stelt zich als kenbaar op wanneer hij/zij voelt dat er waardering is

Ontwikkelen doen we zelf. Anderen en de omgeving kunnen wel de juiste omstandigheden creëren. Hubermont Space for Development in de Belgische Ardennen is een uniek locatie hiervoor. Tijdens de week vinden hier strategische workshops en leiderschapstrainingen plaats. Vaak met gebruik van wandeltochten in de natuur. En met uitstekende gastronomie.

VRAAG BESCHIKBAARHEID AAN

De begeleiding is in handen van: Liesbet en Herman.

Prof. Dr. Herman Wittockx, gehuwd vader van vier en grootvader van vijf. In de jaren negentig bracht hij deze filosofie naar Europa. Hij heeft vijventwintig jaar ervaring met ontwikkelen en veranderen van mensen en groepen.

Liesbet Gielis, gehuwd moeder van twee dochters. Ze heeft 15 jaar ervaring met het ontwikkelen van mensen en groepen en dit zowel in het bedrijfsleven als in de hulpverlening.