Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Optie

 • In overleg met de manager van Hubermont kan een optie, geldig voor 7 werkdagen, vastgelegd worden.
 • Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het contract dient deze optie te worden omgezet in een definitieve reservering dan wel een annulering.
 • Indien een andere klant een reservering wil vastleggen voor dezelfde datum, dan overlegt de manager met de betreffende klant. Binnen 5 werkdagen zal de klant uitsluitsel moeten geven of de optie geannuleerd wordt dan wel omgezet in een definitieve reservering.

Reservatie

Reservatie is gewaarborgd:

 • middels ondertekening van het contract voor binnen de 5 werkdagen na ontvangst hiervan, en,
 • middels betaling van het voorschotfactuur, 30% van het totaalbedrag, binnen 10 dagen na ontvangst van het ondertekende contract.  Gezien Hubermont iedere klant exclusiviteit biedt en deze moet kunnen garanderen, dient het voorschot betaald te worden.
 • Het overige bedrag zal gefactureerd worden voor aanvang van uw verblijf en dient voor uw check-in op onze rekening te staan.
 • Wijzigingen in uw verblijf en eventuele verbruikte dranken worden via een eindfactuur aan u verrekend.
 • Indien tussen ondertekening van het contract en de check-in datum van uw verblijf 20 dagen of minder aanwezig zijn zal direct het volledige bedrag aan u gefactureerd worden.

Prijs 

 • Prijs is inclusief toeristenbelasting, overnachtingen, gebruik van het ganse gebouw en parking. (exclusief L'école tenzij afgesproken) 
 • Bij hoog elektriciteit en/of water verbruik, zal dit in rekening worden gebracht. 
 • Schoonmaak en waarborg zijn verplicht.
 • Er zal een supplement worden aangerekend voor het gebruik van: 
  • Badlakens en bedlinnen
  • Houtmand
  • Sauna gebruik (La Colline) 

Annulering

 • Annulering kan uitsluitend plaatsvinden door een schriftelijke mededeling van die strekking.
 • Bij annulering door overmacht zal het voorschot niet terug gestort worden en worden onderstaande regels toegepast op het nog te betalen bedrag exclusief schoonmaakkosten en waarborg. 
 • Verplaatsingen door overmacht zijn binnen het jaar steeds kosteloos en in overleg met Hubermont Space op basis van beschikbaarheid.

Bij annulering is verschuldigd:

 • Indien ontvangen meer dan 1 maand en minder dan 3 maanden voor aanvang: 50% van de te verwachten kosten
 • indien ontvangen meer dan 5 werkdagen en minder dan 1 maand voor aanvang: 75% van de te verwachten kosten
 • indien ontvangen minder dan 5 werkdagen voor aanvang: 100% van de te verwachten kosten
 • Bij no-show van deelnemers zijn wij genoodzaakt de kosten van de niet verschenen personen volledig in rekening te brengen.
 • Als ontvangstdatum van de hiervoor onder a en c genoemde voorwaarden, geldt de datum waarop de schriftelijke mededeling op de administratie van Hubermont is ontvangen.
 • Deze regels gelden ook bij verplaatsing van de reservatie. 

Schade

 • Contractant is gehouden tot vergoeding van schade door de contractant, c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van Hubermont.
 • Hubermont is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(len) van de contractant c.q. diens deelnemers.
 • Wanneer schade wordt vastgesteld, opgelopen tijdens self service verhuur (excl. catering en service), zal slechts een deel van de waarborg terug gestort worden. 

Betaling

 • Betaling dient, indien niet anders is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien betaling niet binnen deze 30 dagen plaatsvindt, wordt over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening gebracht.
 • Alle kosten zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de debiteur, indien niet tijdig wordt betaald. Deze kosten zullen 15% van het factuurbedrag en tenminste € 25,00 bedragen.

Tijdens het verblijf

 • Het organiseren van studenten-, vrijgezellen- of drinkfeesten is niet toegestaan in deze accommodatie. 
 • Het is niet toegestaan om vuurwerk af te steken. 
 • Aangezien Hubermont gesitueerd is in een natuur en stiltegebied, dient u rekening te houden met lawaai en hoge decibellen.
  Na 23u00 is muziek uitsluitend toegestaan binnenshuis en met een redelijk volume om geen overlast te bezorgen.
 • Het is niet toegestaan om meer dan de afgesproken aantal deelnemers te overschrijden. Dit dient op voorhand gemeld te worden en  dient goedgekeurd te worden door de manager.