Zoektocht naar het nieuwe normaal in uw organisatie

3 april 2020 Zoektocht naar het nieuwe normaal in uw organisatie

Op het domein van organiseren en veranderen vindt nu een ware revolutie plaats. Organiseren en veranderen is de verantwoordelijkheid van iedereen geworden. Het concept organisch organiseren is realiteit.

Een visie waar mensen in geloven, verantwoordelijkheid durven nemen vanuit hun competentie, is de sturende factor voor het snel organiseren en creëren van een nieuwe organisatie. Geen gap-analyse, geen zoektocht en ongedaan maken van oorzaken.  Het opbouwen van een heldere visie, een visie van een algemeen goed, is bron van energie en geeft focus voor keuzes en acties in het heden. Dit is het principe van de omgekeerde causaliteit of visie-denken. Oftewel: het beeld van de gewenste toekomst is oorzaak van wat in het heden gebeurt. 

Volgende thema's bespreken we tijdens deze sessie

"I" Verbinden met mezelf en anderen

  • Hoe heb ik de afgeslopen periode ervaren: wat heb ik gewaardeerd, waar was ik bang en bedroefd voor, waarover was ik boos?
  • Onzekerheid en angst kunnen verlammend werken. Angst wanneer we het durven omarmen kan ook bron zijn van creativiteit en verantwoordelijkheid.
    Fearlessly own our fears.

Am I leading the organization of the future?

  • Welke inzichten heb ik opgedaan in beeldvorming en omgaan met de toekomst: scenario-denken en future facts.
  • Leiderschap en organiseren. Nieuwe en bestaande wijzen in aansturen van snel veranderen: Strategie operationeel maken, organiseren van werksystemen, aansturen en responsabiliseren van medewerkers. 

Samen met andere deelnemende ondernemers snijden we deze thema's aan.  Onder begeleiding van Prof. Dr. Herman Wittockx, expert in organisatiepsychologie, kijken we naar het nieuwe normaal binnen organisaties en geven we jou de mogelijkheid te debatteren en discussiëren met elkaar. 

Meer informatie
 

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief